Til toppen

Dusjnisjeprofil som benyttes i overgang gulv til nedsenk med 2% fall.